Registrering av regionsrekorder

Skjema for registrering av regionsrekorder er tilgjengelig i pdf og xlsx. Utfylt skjema sendes regionsstyret på e-post kidarctica@outlook.com innen fem dager etter at rekorden er satt.

Skjema for registrering av regionsrekorder

Skjema for registrering av regionsrekorder