Årsavgift 2018

Husk årsavgift til Styrkeløftregion Vest! 

Alle klubbene i regionen skal betale en årlig avgift på kr. 500.- Denne avgiften innbetales til Styrkeløftregion Vest, kontonummer 3624.50.78123. 

Dersom avgift ikke betales vil klubben miste sin rett til å delta på Regionstinget, og klubbens medlemmer mister muligheten til å delta på Regions Mesterskap. For øvrig kan også klubben bli anbefalt strøket fra styrkeløft forbundet. 

Du finner faktura som kan benyttes i seksjonen under.

 

Årsavgift klubber.

Faktura som kan benyttes av klubbene.